Επιλογή Σελίδας
 • WE SUPPORT

 • Bio Energy News Events

  Biomass Day 2019 – Βιο-βάσιμη οικονομία στην ενέργεια & το περιβάλλον

  19/04/2019
  Στόχος της ημερίδας είναι παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές, επιτυχημένες εφαρμογές & καινοτόμες λύσεις γύρω από τις εφοδιαστικές αλυσίδες παραγωγής βιοενέργειας…

  Biomass Day 2016 – Η Αξιοποίηση Βιομάζας ως Μοχλός Ανάπτυξης στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

  06/10/2013
  Biomass Day 2016: Εφαρμογές, Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις, Πρόγραμμα Bioenergy4Business

  Bioenergy Conference 2011 – ΒΙΟΜΑΖΑ – ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ & ΤΟ ΑΥΡΙΟ

  03/12/2011
  Σε συνεργασία με το EcoCity, διοργανώθηκε η Ημερίδα με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη της Βιοενέργειας, την παραγωγή και χρήση προϊόντων Βιομάζας και τα Βιοκαύσιμα.

  Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου

  27/04/2018
  Επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μίλησαν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αξιοποίηση της στερεής βιομάζας και του βιοαερίου.

  Bioenergy Conference 2013 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

  06/10/2013
  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ BΙΟΜΑΖΑ: Ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών υπολειμμάτων και αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων.

  Biomass Day 2017 – Η Αξιοποίηση της Βιομάζας στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

  07/04/2017
  Η ημερίδα κινήθηκε γύρω από την αξιοποίηση της βιομάζας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και το βιοκαύσιμο Pellet.

  Bioenergy Conference 2012 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

  07/10/2012
  Σε συνεργασία με το ΕΜΠ, διοργανώθηκε η Ημερίδα με κεντρικό θέμα την ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Πρώτες Ύλες, Προοπτική, Τεχνολογικές Εφαρμογές.

  Eπικοινωνία

  SHAPE I.K.E. – ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
  Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
  www.bioenergynews.gr