Ολοκληρώθηκε η ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου

Αυγ 27, 2018 | Bιομάζα, Uncategorized

Ολοκληρώθηκε η ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου

Αυγ 27, 2018

Στις 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ).

Στη Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες μετέσχε το σύνολο των μελών του Συνδέσμου που με τον τρόπο αυτό υπογράμμισε τη θέληση των παραγωγών Βιοαερίου να εκφραστούν από έναν συλλογικό φορέα που θα προάγει τη μορφή αυτή ανανεώσιμης ενέργειας και θα της δώσει τη θέση που της αξίζει στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Οι διαδικασίες ίδρυσης του ΕΣΠΑΒ διήρκεσαν περίπου 1,5 χρόνο, αφού ξεκίνησαν ουσιαστικά μετά την πρώτη μεγάλη συνάντηση της πλειοψηφίας των παραγωγών Βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες, που έγινε, σίγουρα όχι τυχαία, στην έκθεση ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ τον Φεβρουάριο του 2017.

Σήμερα ο Σύνδεσμος αριθμεί 25 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 100 έως 5.250 kWe. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 21 ενεργών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων – μελών (από τις 25 συνολικά του τομέα) είναι 19,7 MWe (από 22,76 ΜWe συνολικά του τομέα, ποσοστό 86,6%). Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος Κ. Αλεξανδρίδης Άβατο Βιοαέριο Ξάνθης Α.Ε. Αντιπρόεδρος Σ. Τζιάκας Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. Γενικός Γραμματέας Ι. Τετώρος KAFSIS BIOGAS ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Ταμίας Β. Κεμαλμά ΒΙΟΔΕΛΤΑ ΙΚΕ Μέλος – Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Κ. Χήτας ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε. Μέλος – Αναπληρωτής Ταμίας Α. Δανιάς Βορειοελλαδική Αειφορία Α.Ε. Μέλος – Συντονιστής Επιτροπών Β. Διαμαντής Παπαδόπουλος Απόστολος Ο.Ε.

Οι σκοποί του συνδέσμου, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

 • Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού ανά την Ελλάδα όσον αφορά τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η παραγωγή βιοαερίου σε ένα από τα πιο κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που είναι η παραγωγή αποβλήτων, στοιχεία αρνητικής αξίας και μετατροπή αυτών σε προϊόντα αυξημένης αξίας όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και παράλληλα το φυσικό λίπασμα για την γεωργία, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
 • Η ενημέρωση για την διαδικασία της Αναερόβιας Χώνευσης για τη Διαχείριση ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων ή υποπροϊόντων, αγροτοβιομηχανικού αποβλήτου και οργανικών ουσιών, για την Παραγωγή Βιοαερίου και παραγώγων αυτού με ένα βιώσιμο τρόπο.
 • Η προώθηση υποστηρικτικών πολιτικών με έμφαση στην παραγωγή και χρήση βιοαερίου πανελλαδικά
 • Η προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του, ιδιαίτερα σε σχέση με τους θεσμικούς φορείς στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή επικράτεια.
 • Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιοδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, ελληνική ή διεθνή, με οποιοδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο, η οποία κατά τις περιστάσεις ήθελε κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.
 • Η συμμετοχή σε οργανισμούς τόσο διεθνείς όσο και εντός της ελληνικής επικράτειας σχετικούς με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
 • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
 • Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα τη δημιουργία αντιπροσωπευτικών και διαπραγματευτικών οργάνων για την καλύτερη προβολή των αιτημάτων τους και την επίτευξη των στόχων τους.
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από Πανεπιστημιακά ή άλλα κρατικά Ιδρύματα εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, σχετικών με την παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικών.
 • Η εκπόνηση μελετών και η πραγματοποίηση ερευνών στους τομείς και τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω και την υποστήριξη της κατάρτισης στον τομέα του βιοαερίου. Τους σκοπούς αυτούς θα υπηρετήσει το Δ.Σ., δίνοντας έμφαση στο στοιχείο της ενημέρωσης του κοινού και των φορέων για τις ιδιαιτερότητες του Βιοαερίου ως παράγοντα οικολογικής ισορροπίας και ανάπτυξης.

Για τη μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, το Δ.Σ. προχωρά στην σύσταση επιτροπών που θα πλαισιωθούν από μέλη του Συνδέσμου.

Οι πρώτες επιτροπές που συστήνονται είναι οι εξής:

 1. Χαρτογράφησης και απογραφής των μονάδων Βιοαερίου. Εντοπισμός μειζόνων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και κωδικοποίησή τους.
 2. Διερεύνησης και κωδικοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων, αποφάσεων κλπ. που αφορούν στην παραγωγή Βιοαερίου ή σχετίζονται με αυτήν.
 3. Περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας.
 4. Δημοσίων σχέσεων και σύνδεσης με την εκπαίδευση Για τις δράσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου www.habio.gr.

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παροχής πληροφόρησης προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@habio.gr.

Η έδρα του ΕΣΠΑΒ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου εγκαθίστανται τα γραφεία, στην οδό Κατατάσου 7, 3ος όροφος, Τ.Δ. 546 26.

Γραφτείτε στο newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Απολογισμός του 1ου περιφερειακού φόρουμ Βιομάζας (BIOMASS REGIONAL FORUM 2024) & Αυστριακής αποστολής στην περιφέρεια Θεσσαλίας από 13 έως 16 Μαΐου 2024

Απολογισμός του 1ου περιφερειακού φόρουμ Βιομάζας (BIOMASS REGIONAL FORUM 2024) & Αυστριακής αποστολής στην περιφέρεια Θεσσαλίας από 13 έως 16 Μαΐου 2024

Ως γνωστό, τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε πρόσφατα στον σχεδιασμό μίας σημαντικής...

Διαβάστε Περισσότερα

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.