Η act4energy  συμμετέχει στο συνέδριο AgroCIRCLE «Η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία και στην κτηνοτροφία», με παρουσίαση του Vasileios Diamantis και θέμα: «Μικρές και αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για τη μετάβαση σε πράσινες πόλεις». Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, εντός της ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Zootechnia 2019
Συνέδριο agroCIRCLE
Σύρμος Λεβαντής ΑΒΕΕ / Syrmos Levantis SA