BIOHEAT WEBINAR

Βιοθερμότητα: Η ανανεώσιμη και ανταγωνιστική λύση παραγωγής θερμότητας από τον οικιακό τομέα μέχρι τη βιομηχανία

}

Παρασκευή 24/09/2021,

16:00 – 18:00

Διαδικτυακή

Εκδήλωση
}

Παρασκευή 24/09/2021, 16:00 - 18:00

Διαδικτυακή Εκδήλωση

Θεματολογία Webinar:

Bioheat Webinar:

Η βιοθερμότητα – η θερμότητα που παράγεται από βιομάζα – είναι η κυρίαρχη μορφή ΑΠΕ στον τομέα της θερμότητας, αντιπροσωπεύοντας το 85% της ανανεώσιμης θερμότητας στην Ε.Ε. Πέραν των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της, βασικό χαρακτηριστικό της βιοθερμότητας είναι και η οικονομική της ανταγωνιστικότητα έναντι των περισσότερων ορυκτών καυσίμων.

Για πολύ καιρό, ο τομέας θερμότητας και ψύξης στην Ε.Ε. δε λάμβανε την ανάλογη προσοχή στις Ευρωπαϊκές προσπάθειες για απανθρακοποίηση της οικονομίας, με αποτέλεσμα να κυριαρχείται από υψηλό ποσοστό χρήσης ορυκτών καυσίμων – 79% για το 2018 – και εκτεταμένη χρήση παλαιών και μη αποδοτικών συσκευών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να καταστήσει τον τομέα θερμότητας και ψύξης από ουραγό σε πρωτοπόρο των εξελίξεων και οι σύγχρονες, ανταγωνιστικού κόστους και κλιματικά ουδέτερες λύσεις που προσφέρει η βιοθερμότητα αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στις όλες διεργασίες.

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο, το 3ο και τελευταίο στη σειρά “Bioenergy Webinars 2021”, επικεντρώνεται στον κρίσιμο ρόλο της βιοενέργειας στην απανθρακοποίηση του τομέα της θέρμανσης,  εξετάζοντας ένα εύρος εφαρμογών που ξεκινάει από την οικιακή θέρμανση και φτάνει έως τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τις βιομηχανικές εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών, με έμφαση στις τεχνολογικές λύσεις, στις εξελίξεις και στις δυνατότητες για την Ελλάδα.

Ομιλητές
Εκδήλωσης:

Gilles Gauthier

Gilles Gauthier

Bioenergy Europe / European Pellet Council Manager

Γεώργιος Μπέλλας

Γεώργιος Μπέλλας

Μηχανολόγος Μηχανικός Αφοί Γ. Σαμουκατσίδη / Camino Design

Μανώλης Καραμπίνης

Μανώλης Καραμπίνης

MSc. Χημικός Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Κώστας Κυριακόπουλος

Κώστας Κυριακόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου

Νικόλαος Μαργαρίτης

Νικόλαος Μαργαρίτης

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Χάρης Γιαννουλάκης

Χάρης Γιαννουλάκης

Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Έρευνας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ

Νίκος Δαμάτης

Νίκος Δαμάτης

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Παρουσιάσεις
Webinar:

BIOHEAT WEBINAR

Βιοθερμότητα: Η ανανεώσιμη και ανταγωνιστική λύση παραγωγής θερμότητας από τον οικιακό τομέα μέχρι τη βιομηχανία

Εισαγωγική ενότητα στο Webinar

Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Pellet quality for a successful bioheat sector (παρουσίαση στα αγγλικά)

Gilles Gauthier, Bioenergy Europe / European Pellet Council Manager

Σύγχρονες λύσεις θέρμανσης με βιομάζα

Γεώργιος Μπέλλας, Μηχανολόγος Μηχανικός
Αφοί Γ. Σαμουκατσίδη / Camino Design

Αξιοποιώντας αγροτικά υπολείμματα για την παραγωγή θερμότητας

Μανώλης Καραμπίνης, MSc. Χημικός Μηχανικός
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου με μικτή καύση βιομάζας

Κώστας Κυριακόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου

Η βιομάζα ως εναλλακτικό καύσιμο στη βιομηχανία της μαγνησίας: Η περίπτωση της Grecian Magnesite”

Νικόλαος Μαργαρίτης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Χάρης Γιαννουλάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Μηχανικός Έρευνας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ

Bioenergy
Webinars 2021:

Όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοενέργεια δεν είναι πιθανώς η πρώτη που έρχεται στο μυαλό. Ωστόσο, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς:

  • Η βιοενέργεια αποτελεί μία ευέλικτη πηγή ενέργειας για ηλεκτρισμό, θερμότητα και μεταφορές.
  • Ο κλάδος δημιουργεί πάνω από 700.000 θέσεις εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 49% των συνολικών θέσεων εργασίας που απασχολούνται σε όλες τις ΑΠΕ μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις περισσότερων από 50.000 επιχειρήσεων (κυρίως μικρομεσαίων) σε όλη την ΕΕ και εμπεδώνοντας στην πράξη τις αξίες της «ενεργειακής δημοκρατίας».
  • Οι αλυσίδες αξίας που υποστηρίζουν την παραγωγή βιοενέργειας συνεισφέρουν στην μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια των χωρών της ΕΕ ενώ παράλληλα συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών.

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) σε συνεργασία με το περιοδικό και portal Bioenergy News και φορείς του ελληνικού κλάδου Βιοενέργειας καθιερώνουν από τη φετινή χρονιά μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) που αποσκοπούν στην ενημέρωση κοινού, αγροτικού κόσμου, επαγγελματιών, επιστημόνων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επενδυτών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων σχετικά με την ουσιαστική προσφορά και αποστολή της βιώσιμης ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Μέσα στο πλαίσιο των webinars, παρουσιάζονται πλευρές της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που αφορούν στη βιοενέργεια, προβάλλονται επιτυχημένα παραδείγματα υλοποιημένων έργων και εφαρμογών, αναλύονται προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, ανταλλάσσονται απόψεις και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Βioenergy Νews

Η εξέλιξη του κλάδου της βιοενέργειας και η προώθηση του ενδιαφέροντος του κοινού στον τομέα αυτό είναι ο πρωταρχικός σκοπός της έκδοσης Bioenergy News.
Προς επίτευξή του, θέτουμε τα θεμέλια για την ανάπτυξη του δημόσιου ενδιαφέροντος, του διαμοιρασμού των πληροφοριών σχετικά με τη Βιοενέργεια και την Βιοοικονομία, αλλά και τη σύνδεση των κοινωνικών ομάδων με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα μέσω μίας -επικεντρωμένης στον κλάδο- πλατφόρμας επικοινωνίας.

Χορηγοί &
Συντελεστές:

Υπο την Αιγιδα:

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Χορηγοι επικοινωνιας:

Διοργανωτης:

*Τα έργα AgroBioHeat (Α.Σ. 818369) και BAMBOO (Α.Σ. 820771) χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία.

Copyright 2021 – Created by: _Pinged
Copyright 2019 – Created by: _Pinged