Ο ρόλος της Βιοενέργειας στην Ενεργειακή Κρίση
«Ο ρόλος και η συνεισφορά της Βιοενέργειας ως ενεργού κλάδου της Βιοοικονομίας στην αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης»
}

Παρασκευή 27/01/2023, 10:30 - 16:00

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα: FOS

Θεματολογία Ημερίδας:

Στόχος – Επισκόπηση της Ημερίδας

Η τρέχουσα συγκυρία της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης και των παγκόσμιων γεωπολιτικών ανταγωνισμών έχει καταστήσει την ενέργεια ως τον πιο επιδραστικό και καθοριστικό κλάδο για την ομαλή λειτουργία των οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκοσμίως.

Μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει πλέον διαμορφωθεί, υπάρχει η δυνατότητα σε Ελλάδα και Ε.Ε. μιας πιο ουσιαστικής ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας προς ελάφρυνση του δυσβάστακτου ενεργειακού κόστους βιομηχανιών, επιχειρήσεων εμπορίου / υπηρεσιών και νοικοκυριών;

Τρεις βασικοί άξονες

Μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να διατηρηθεί ο βηματισμός προς την επίτευξη σταδιακής απανθρακοποίησης και κλιματικής ουδετερότητας μέσω της ταχύτερης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως αυτή διατυπώνεται στους στόχους της “Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal)” και του σχεδίου “FitFor55”;

Πόσο ομαλά και συνεκτικά μπορεί ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η συνεισφορά της βιοενέργειας κατά τη διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ε.Ε. μέσω του σχεδίου “RePowerEU”;

 

Η ημερίδα BIOMASS DAY επιχειρεί να προσεγγίσει τα παραπάνω ερωτήματα και να καταγράψει τον ρόλο και την συνεισφορά της Βιοενέργειας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο.

Παρουσιάσεις
Εκδήλωσης:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προσέλευση – Εγγραφές
Χαιρετισμός
Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Δασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Χαιρετισμός
κ. Αντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ
Χαιρετισμός
Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Συντονιστής Ημερίδας:
κ. Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης , Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ

ΚΥΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Ο ρόλος της Βιοενέργειας ως μέρος της λύσης, τόσο στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας, όσο και στην εξασφάλιση επαρκούς και οικονομικά προσιτής ενέργειας

«Ευκαιρίες και προκλήσεις για τον κλάδο βιοενέργειας στην Ευρώπη το 2023»

κ. Μανώλης Καραμπίνης, Χημικός Μηχανικός MSc (Director, Business Development & Membership Dept, Bioenergy Europe | Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ | Μέλος ΔΣ ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

«Τεχνολογίες αεριοποίησης για την παραγωγή υγρών και αερίων βιοκαυσίμων και η συμβολή τους στις βιώσιμες μεταφορές»

κ. Κωνσταντίνος Ατσόνιος, Διδάκτωρ Μηχανολόγος ΕΜΠ, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕ

«Διαχείριση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων»

κα. Μυρσίνη Χρήστου, Γεωπόνος (Προϊσταμένη Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ)
Διάλειμμα – Καφές – Ελαφρύ Γεύμα

«Κορυφαίες εφαρμογές παραγωγής βιοενέργειας και τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων»

κ. Βασίλης Αδαμόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Alfa Wood Group, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΕΛΕΑΒΙΟΜ

«Η Βιοοικονομία στην Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης: παραδείγματα εφαρμογών ερευνητικών έργων από τη Δυτική Μακεδονία»

Δρ. Γεώργιος Μαρτινίδης, Senior Project Manager, Συν-Επικεφαλής Κλάδου Βιοοικονομίας, Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας – CluBE

«Ενεργοποιώντας την κοινοτική αγορά ενέργειας για βιοενέργεια – Το  Έργο BECoop»

κ. Βασίλης Φιλίππου, Δασολόγος / Περιβαλλοντολόγος, Μέλος Δ.Σ. και Υπεύθυνος παραγωγής μονάδας στερεών βιοκαυσίμων ΕΣΕΚ

κ. Μιχάλης-Αλέξανδρος Κουγιουμτζής, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

«Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων αερίων στο σχέδιο RePowerEU – Επισκόπηση σε ΕΕ και Ελλάδα»

κ. Χρήστος Ζαφείρης, , Γεωπόνος MSc (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ – Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου & Βιομεθανίου)
Συζήτηση – Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

Ομιλητές
Εκδήλωσης:

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης

Γενικός Γραμματέας Δασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αντώνης Γερασίμου

Αντώνης Γερασίμου

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης

Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης

Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Νίκος Δαμάτης

Νίκος Δαμάτης

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας - ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Μανώλης Καραμπίνης

Μανώλης Καραμπίνης

Χημικός Μηχανικός MSc | Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ | Μέλος ΔΣ ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Κωνσταντίνος Ατσόνιος

Κωνσταντίνος Ατσόνιος

Διδάκτωρ Μηχανολόγος ΕΜΠ, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕ

Μυρσίνη Χρήστου

Μυρσίνη Χρήστου

Γεωπόνος (Προϊσταμένη Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ)

Βασίλης Αδαμόπουλος

Βασίλης Αδαμόπουλος

Μέλος Δ.Σ. Alfa Wood Group, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Δρ. Γεώργιος Μαρτινίδης

Δρ. Γεώργιος Μαρτινίδης

Senior Project Manager, Συν-Επικεφαλής Κλάδου Βιοοικονομίας, Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας - CluBE

Βασίλης Φιλίππου

Βασίλης Φιλίππου

Δασολόγος / Περιβαλλοντολόγος, Μέλος Δ.Σ. και Υπεύθυνος παραγωγής μονάδας στερεών βιοκαυσίμων ΕΣΕΚ

Μιχάλης-Αλέξανδρος Κουγιουμτζής

Μιχάλης-Αλέξανδρος Κουγιουμτζής

Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Χρήστος Ζαφείρης

Χρήστος Ζαφείρης

Γεωπόνος MSc (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ - Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου & Βιομεθανίου)

Σε ποιους
απευθύνεται:

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες, εταιρείες, φορείς, επιμελητήρια, οργανισμούς, συνεταιρισμούς και σωματεία.

 • Εταιρείες Βιοενέργειας
 • Βιομηχανίες Ξύλου & Χάρτου
 • Ζωική Παραγωγή & Σφαγεία
 • Ελαιοτριβεία & Πυρηνελαιουργεία
 • Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών
 • Βιομηχανίες Γάλακτος
 • Βιομηχανίες Φαρμάκων & Σκευασμάτων
 • Βιομηχανίες Καλλυντικών
 • Χημικές Βιομηχανίες
 • Βιομηχανίες Πλαστικών
 • Υπουργεία
 • Περιφέρειες & Δήμοι
 • Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Διαχειριστές Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Δασικοί Συνεταιρισμοί
 • Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί
 • Επαγγελματικά Σωματεία

Χορηγοί &
Συντελεστές:

Υπο την Αιγιδα:

ΧΟΡΗΓΟΣ:

ΧΟΡΗΓΟΣ:

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Χορηγοι επικοινωνιας:

Φιλοξενια:

Διοργανωτης:

* Η παρούσα εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των έργων Becoop (Α.Σ. 952930), BeCool (Α.Σ. 744821), Biomodel (Α.Σ. 101060476), Cee2act (Α.Σ  101060280) και MUSIC (Α.Σ. 857806), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Copyright 2023 – Created by: www.shape.com.gr