Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας 2020

Νοέ 16, 2020 | BIOMASS DAY 2020, Bιομάζα

Η Βιομάζα μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες και των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ από τις 13 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του έτους – δηλ. για ένα διάστημα 49 ημερών, τέσσερις περισσότερες σε σχέση με το 2019. Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιοενέργειας “Bioenergy Europe” γιορτάζει αυτήν την επιτυχία με την τέταρτη έκδοση της Ενημερωτικής Εκστρατείας “Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας – European Bioenergy Day”.

Η 13η Νοεμβρίου σηματοδοτεί την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας» και μαζί της o Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιοενέργειας – Bioenergy Europe – ανακοινώνει με ευχαρίστηση την έναρξη της τέταρτης έκδοσης της Eυρωπαϊκής εκστρατείας για τη βιοενέργεια Η εκστρατεία στοχεύει να ρίξει φως στον ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η βιώσιμη βιομάζα στο ενεργειακό μείγμα των κρατών – μελών. Όταν γιορτάζεται κάθε Eθνική Ημέρα Βιοενέργειας, δημοσιεύεται μια αντίστοιχη ιστορία επιτυχίας για αυτήν τη χώρα. Αυτές οι ιστορίες ρίχνουν φως στους ανθρώπους, τα έργα και τις εταιρείες που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της  κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη και στις επιτυχημένες εφαρμογές της βιοενέργειας στις αειφόρες μεταφορές, στη βιομηχανία και στα κτίρια.

Η βιοενέργεια παίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζει τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της. Εκτιμάται ότι από τις 13 Νοεμβρίου, η βιοενέργεια από μόνη της θα είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ενεργειακές ανάγκες των κρατών – μελών της ΕΕ έως το τέλος του έτους – δηλαδή 49 ημέρες ενέργειας, η οποία  παρέχεται εξ ολοκλήρου από τη βιοενέργεια! Η φετινή ημερομηνία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιοενέργειας επιβεβαιώνει τις τάσεις των τελευταίων ετών και σηματοδοτεί την ανάπτυξη που βιώνει ο ευρωπαϊκός τομέας της βιοενέργειας καθώς παίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ενώ η βιοενέργεια συνεχίζει να κατευθύνει την Ευρώπη προς την  κλιματική ουδετερότητα, συνεισφέροντας ήδη με ποσοστό 10,3% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, πρόσφατα θλιβερά στατιστικά δείχνουν πόσο υπερβολικά εξαρτημένη παραμένει ακόμη η Ευρώπη από τα ορυκτά καύσιμα (σε ποσοστό 82,5%), με τις επιδοτήσεις προς αυτά να εξακολουθούν να δείχνουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Επιχειρώντας να μοιράσουμε συμβολικά την ενεργειακή κατανάλωση της Ευρώπης το 2020 σε όλο το ετήσιο ημερολόγιο, η εξάρτηση αυτή γίνεται παραπάνω από εμφανής: Ο Bioenergy Europe υπολογίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να βασίζεται ανησυχητικά στην ορυκτή και πυρηνική ενέργεια για 282 ημέρες το 2020 (από την 1 Ιανουαρίου έως 9 Οκτωβρίου). Όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνδυαστικά συνεισφέρουν  84 ημέρες καθαρής ενέργειας (από τις 9 Οκτωβρίου και μετά) και μεταξύ αυτών, η βιοενέργεια αποκλειστικά συμβάλλει ουσιαστικά με 49 ολόκληρες ημέρες στο «ενεργειακό ημερολόγιο» του 2020 (από 13 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου).

Σε επίπεδο ΕΕ, αυτό αντιπροσωπεύει δύο επιπλέον ημέρες καθαρής ενέργειας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Και – ευτυχώς – κατά την εξέταση των αριθμών των μεμονωμένων χωρών, προκύπτει μια παρόμοια θετική τάση. Χώρες όπως η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν δει μια εντυπωσιακή καθαρή αύξηση της κατανάλωσης βιοενέργειας που κυμαίνεται από 3 έως σχεδόν 5 επιπλέον ημέρες!

Συνεισφέροντας σχεδόν στο 60% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας, η βιοενέργεια αποτελεί την κορυφαία πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Ο τομέας της βιοενέργειας συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων από 700.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 49% όλων των θέσεων εργασίας ΑΠΕ. Επιπλέον, με την Ευρωπαϊκή βιομηχανία βιοενέργειας να αντιπροσωπεύει περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο, η βιοενέργεια παράγει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 60,6 δις ευρώ και καθαρές εξαγωγές αξίας 5 δις ευρώ, η βιοενέργεια συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα 460 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου πετρελαίου αειφόρας βιομάζας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει υπολείμματα από τη δασοκομία, τη γεωργία, τη βιομηχανία και τα οργανικά απόβλητα: αυτό ισοδυναμεί με 1.624 πετρελαιοφόρα, το καθένα με 2 εκατομμύρια βαρέλια!

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα κράτη – μέλη καθώς σπεύδουν να μειώσουν την τελική κατανάλωση ενέργειας και να επιτύχουν τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βιοενέργεια μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Η προαναφερόμενη ποσότητα ενέργειας θα μπορούσε να καλύψει περισσότερο από το ήμισυ της τελικής ζήτησης ενέργειας της ΕΕ έως το 2050! Ανεξάρτητα από αυτό, όμως, η βιοενέργεια παραμένει μια από τις λιγότερο γνωστές μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και συχνά βρίσκεται εκτός του επίκεντρου των συζητήσεων για τις ΑΠΕ, τουλάχιστον ως προς το ευρύτερο κοινό. Ωστόσο, το 2017, η κατανάλωση στερεής βιομάζας βοήθησε στην εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων αξίας 40 δις ευρώ και συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με ρυθμό 1 εκατομμυρίου τόνων την ημέρα.

Ο Bioenergy Europe πιστεύει ότι είναι οι άνθρωποι που καθοδηγούν την συμβολή της βιοενέργειας προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μέσα από τις επιτυχίες της φετινής χρονιάς, η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιοενέργειας προβάλλει τα άτομα, τις εταιρείες και τις πρωτοβουλίες που βοηθούν την Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της μέσω της βιοενέργειας – μιας διαθέσιμης, προσιτής και βιώσιμης λύσης.

Περισσότερες πληροφορίες, χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων (infographics) και Ευρωπαϊκές ιστορίες – επιτυχημένες εφαρμογές του 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας προβολής: www.europeanbioenergyday.eu . Την Ελλάδα ως Εθνικός Σύνδεσμος (Association) του κλάδου Βιομάζας στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοενέργειας Bioenergy Europe εκπροσωπεί η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ, ενώ με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού μέλους συμμετέχει τόσο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, όσο και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ. Για την Ελλάδα η φετινή Ημέρα Βιοενέργειας γιορτάζεται στις 2 Δεκεμβρίου.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.