Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ για το Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Σεπ 26, 2023 | Bιομάζα

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετείχε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ για το συνεπτυγμένο σχέδιο αναθεώρησης του ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα), η οποία ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2023. Ως σχόλιο επί της γενικής επισκόπησης του ΕΣΕΚ, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ θεωρεί ότι στις επιλογές του ΕΣΕΚ απουσιάζουν ουσιαστικές πτυχές της Βιοενέργειας, όπως:
▪ χρήση βιομάζας από την αειφόρο διαχείριση των δασών,
▪ δέσμευση άνθρακα μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής βιοεξανθρακώματος (biochar),
▪ χρήση βιομάζας στη βιομηχανία, στην ηλεκτροπαραγωγή και στις τηλεθερμάνσεις σε συνδυασμό με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα μέσω βιοενέργειας (Bioenergy Carbon Capture & Storage – BECCS),
▪ αποκεντρωμένα συστήματα Τηλεθέρμανσης και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ) σε συνάρτηση με την κάλυψη θερμικών αναγκών του δευτερογενούς τομέα,του αγροδιατροφικού κλάδου και αποκεντρωμένων τηλεθερμάνσεων.

Στις επιμέρους θεματικές, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ συμφωνεί με την κατεύθυνση του ΕΣΕΚ σε αρκετά από τα σημεία του σχεδίου, ειδικότερα:

– Στην Ηλεκτροπαραγωγή, με την προοπτική διατήρησης του υφιστάμενου σχήματος στήριξης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, τουλάχιστον έως το 2030, καθώς το κόστος συλλογής και προεπεξεργασίας πρώτων υλών για την μετατροπή σε καύσιμα στερεής βιομάζας διαρκώς αυξάνεται.

– Στο μείγμα καυσίμων χερσαίων μεταφορών, όπου ορθώς και παράλληλα με την χρήση υγρών βιοκαυσίμων, εξετάζεται η συνεισφορά ανανεώσιμων αερίων βιοκαυσίμων.

– Στη χρήση υδρογόνου σε ορισμένους τομείς των μεταφορών που είναι άμεσα αλλά και μακροχρόνια συμφέρουσα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών. Πρόκειται σε πρώτη προτεραιότητα για τα βαριά οχήματα, λεωφορεία και φορτηγά.

– Στη διείσδυση βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων στο μίγμα κατανάλωσης καυσίμων, ιδιαίτερα μάλιστα μέσω της αεριοποίησης φυτικής λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, η οποία μπορεί να αποτελέσει μία εναλλακτική και αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ανανεώσιμων αερίων και να αξιοποιηθεί παράλληλα προς την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης σε περιοχές της χώρας με πλούσιο δυναμικό σε στερεά αγρωστώδη και ξυλώδη υπολείμματα, όπως άχυρο σιτηρών και κλαδέματα.

– Στον τομέα χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (Land Use, Land Use Change and Forestry-LULUCF) όπου παρουσιάζεται η πρόταση αύξησης των ξυλωδών ενεργειακών καλλιεργειών, ουσιαστικά καλλιεργειών μικρού περίτροπου χρόνου (short rotation coppice) για τη παραγωγή βιομάζας σε 50.000 εκτάρια έως το 2030 (μέσω δάσωσης). Παράλληλα προς τον στόχο των δασώσεων, επισημαίνεται ότι η αειφόρος διαχείριση των δασών, στο πλαίσιο μετριασμού του κινδύνου εκδήλωσης καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μπορεί να αποδώσει την υπολειμματική δασική βιομάζα προς χρήση για τις ανάγκες σε βιοβασισμένα προϊόντα και βιοενέργεια, στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας. Η υπολειμματική βιομάζα χρησιμοποιείται ήδη για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων, όπως καλλυντικά, καθώς και πέλλετ για την παραγωγή βιοενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.