Συμμετοχή ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη νέα πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία Switch4Air

Οκτ 26, 2020 | Bιομάζα

Συμμετοχή ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη νέα πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία Switch4Air

Οκτ 26, 2020

H Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) ανακοινώνει από κοινού με Ευρωπαϊκούς συνδέσμους και φορείς Βιοενέργειας την έναρξη της πανευρωπαϊκής ενημερωτικής εκστρατείας Switch4Air, η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση πολιτών, φορέων, επιχειρήσεων, νομοθετικών σωμάτων και κυβερνήσεων σχετικά με τον ρόλο της Βιοενέργειας στη στήριξη της μετάβασης του τομέα θέρμανσης προς την κλιματική ουδετερότητα και, τελικά, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη.

Η εκστρατεία Switch4Air σχεδιάστηκε από τoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοενέργειας (Bioenergy Europe) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πελλετών (European Pellet Council) και υλοποιείται σε όλη την Ευρώπη από εθνικούς και διεθνείς εταίρους. Υποστηρίζει την πεποίθηση ότι η Bιοενέργεια κατέχει κεντρική θέση στη μετάβαση του τομέα θέρμανσης προς την κλιματική ουδετερότητα και τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας αέρα για την Ευρώπη.

Ο τομέας της θέρμανσης επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Το 2018, ένα συγκλονιστικό 79% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στη θέρμανση προήλθε από ορυκτά καύσιμα. Είναι σημαντικό να καλυφθεί αυτή η ζήτηση θερμότητας από πηγές ουδέτερου άνθρακα και καθαρής ενέργειας. Η εκτεταμένη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα στον τομέα – συνοδευόμενη από ξεπερασμένο και παραμελημένο απόθεμα θέρμανσης, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παλιό και ανεπαρκή εξοπλισμό – θέτει σημαντικές προκλήσεις σχετικά με την καθυστερημένη μετάβασή του προς την κλιματική ουδετερότητα.

Πολλές διαφορετικές πηγές ευθύνονται για την κακή ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ οι παλιές και αναποτελεσματικές ατομικές σόμπες και οι ανοιχτές εστίες (τζάκια) έχουν σίγουρα συμβάλει στο πρόβλημα, οι νέες τεχνολογίες ατομικής και κεντρικής θέρμανσης και η χρήση δικτύων τηλεθέρμανσης προσφέρουν μια λύση. Μάλιστα, όχι μόνο παρέχουν στους καταναλωτές καθαρές και αποδοτικές επιλογές, αλλά ωθούν την Ευρώπη σε μια νέα, κλιματικά ουδέτερη ενεργειακή εποχή.

Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) να θέτει ως προτεραιότητα τη θέρμανση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ιδιαίτερα η Bιοενέργεια – προσφέρει ένα όχημα μέσω του οποίου μπορεί να προσεγγιστεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας και να αντιμετωπιστεί η προκύπτουσα ατμοσφαιρική ρύπανση. Η προώθηση της χρήσης πολύ αποδοτικών και σύγχρονων οικιακών συσκευών Βιοενέργειας, καθώς και η υποστήριξη της αντικατάστασης παλαιότερων μοντέλων και η διασφάλιση της σωστής συντήρησης και εγκατάστασης, είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων (PM2,5 και PM10).

Η βιομηχανία μας αποτελεί κινητήρια δύναμη για να κατευθύνει τη ζήτηση θέρμανσης της Ευρώπης προς ένα μέλλον ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά εξίσου να μειώσει τους ρύπους από τη θέρμανση κατοικιών, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα και τις παλιές εγκαταστάσεις καυσόξυλων με τη σύγχρονη θέρμανση Βιομάζας.

Ο κ. Jean-Marc Jossart, Γενικός Γραμματέας της Bioenergy Europe, εξηγεί ότι «Υπάρχουν τεράστιες παρανοήσεις σχετικά με τον τομέα μας και τον ρόλο που θα διαδραματίσει στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Η Βιοενέργεια προσφέρει μια βιώσιμη και άμεσα διαθέσιμη λύση που μειώνει τόσο την ατμοσφαιρική ρύπανση, όσο και υποστηρίζει τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα».

Όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, η μείωση των εκπομπών από τον τομέα της θέρμανσης – μια φαινομενικά επίπονη διαδικασία – πρέπει να παραμείνει κεντρική στην ενεργειακή μετάβαση. Ο κ. Jossart προσθέτει: «Ζητούμε πολιτική δράση που προάγει την τεχνολογική ανάπτυξη και ανάπτυξη συσκευών χαμηλών εκπομπών με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Προτρέπουμε για τη λήψη συνεκτικών οικονομικών μέτρων και την ενθάρρυνση επενδύσεων που ενεργοποιούν τη μετάβαση. Επιπλέον, θέλουμε να ενημερώσουμε τους τελικούς χρήστες για το ρόλο που πρέπει οι ίδιοι να διαδραματίσουν, ευαισθητοποιώντας για απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές που μπορούν να ακολουθήσουν για τη μείωση των εκπομπών από τις οικιακές συσκευές θέρμανσής τους».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ κ. Αντώνης Γερασίμου σημειώνει: «Η συμβολή της Βιομάζας στην παραγωγή ανανεώσιμης θερμότητας αναμένεται να ενισχυθεί ιδιαίτερα μέσα στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτύχει η χώρα μας τους φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Εφαρμογές σε δίκτυα τηλεθέρμανσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα Βιομάζας συγκεκριμένων προδιαγραφών και, μελλοντικά, ανανεώσιμα αέρια (όπως Βιομεθάνιο και Βιοϋδρογόνο) σε περιοχές όπου κυριαρχούσε ο ορυκτός λιγνίτης, πετυχαίνουν τον διπλό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας και της βελτίωσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Παράλληλα, και στις εφαρμογές αυτόνομης οικιακής και επαγγελματικής θέρμανσης, η χρήση υψηλού βαθμού απόδοσης σύγχρονων συστημάτων βελτιστοποιημένης καύσης τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων (πελλετών και μπρικετών), προς αντικατάσταση πεπαλαιωμένων λεβήτων πετρελαίου και εστιών καύσης συμβατικών – ακατέργαστων καυσόξυλων, συμβάλλουν με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο εξίσου σημαντικά στην σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα του κλάδου θέρμανσης και στη βελτίωση της ποιότητας αέρα εντός και εκτός των οικιών».

Σχετικά με την ενημερωτική εκστρατεία:

Η εκστρατεία Switch4Air έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι την άνοιξη του 2021, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς ο τομέας της Βιοενέργειας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη. Καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, υπάρχει κίνδυνος αυξημένης συγκέντρωσης εκπομπών σωματιδίων (PM2,5 και PM10), που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγαλύτερη ζήτηση θέρμανσης των νοικοκυριών. Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στο ρόλο της σύγχρονης Βιοθερμότητας (θέρμανση από Βιομάζα) στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αποθέματος θέρμανσης, την συμπεριφορά των καταναλωτών και τη συνολική θετική επίδραση που μπορούν να έχουν οι τεχνολογίες Βιοενέργειας.

Το Switch4Air απευθύνει μια έκκληση για πολιτική δράση, για την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης συσκευών χαμηλών εκπομπών και για τη μείωση των εκπομπών από τους τελικούς χρήστες. Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Bioenergy Europe και η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας ΕΛΕΑΒΙΟΜ που συμμετέχει στην ενημερωτική εκστρατεία, μαζί με άλλους εθνικούς συνδέσμους και φορείς, στοχεύουν να προσεγγίσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ευαισθητοποιώντας σχετικά με τις πολυπλοκότητες γύρω από την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα αναγνωρίζοντας την σημασία της συνεργασίας, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η βιομηχανία συνεργάζονται και ενημερώνουν τους εγκαταστάτες σύγχρονων συσκευών και τους καταναλωτές.

Ο ιστότοπος της καμπάνιας θα παρέχει μια κεντρική τοποθεσία για επισκόπηση των ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα, δεδομένα για τον τομέα της θέρμανσης και χαρτογράφηση εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις ευρωπαϊκές περιοχές. Αυτή η πύλη θα υποστηρίζεται σταδιακά από μια σειρά άρθρων και podcasts, τα οποία θα προσφέρουν μια βαθύτερη ματιά στο ρόλο που θα διαδραματίσει ο τομέας της Βιοενέργειας στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη, στηρίζοντας παράλληλα την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Απολογισμός του 1ου περιφερειακού φόρουμ Βιομάζας (BIOMASS REGIONAL FORUM 2024) & Αυστριακής αποστολής στην περιφέρεια Θεσσαλίας από 13 έως 16 Μαΐου 2024

Απολογισμός του 1ου περιφερειακού φόρουμ Βιομάζας (BIOMASS REGIONAL FORUM 2024) & Αυστριακής αποστολής στην περιφέρεια Θεσσαλίας από 13 έως 16 Μαΐου 2024

Ως γνωστό, τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε πρόσφατα στον σχεδιασμό μίας σημαντικής...

Διαβάστε Περισσότερα

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.