Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την κυκλική οικονομία

Οκτ 9, 2019 | Κυκλική οικονομία

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την κυκλική οικονομία

Οκτ 9, 2019

Η νομοθεσία που θέσπισε πρόσφατα η ΕΕ βοηθά στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά, βελτιώνει τη διαχείριση των χημικών ουσιών και αυξάνει την ανακύκλωση των υλικών. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω φιλόδοξες προσπάθειες για να δοθεί ώθηση στη συστημική μετάβαση προς μια βιώσιμη κοινωνία. Η κυκλική οικονομία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με σεβασμό των ορίων του πλανήτη, καθώς και για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει φιλόδοξομακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει ένα κοινό όραμα για μια κυκλική οικονομία και να εγκρίνει νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στοχευμένες δράσεις.

Το Συμβούλιο ζητεί να αναληφθεί δράση για να προωθηθεί η κυκλικότητα συστημικά σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, μεταξύ άλλων και από τη σκοπιά του καταναλωτή, σε βασικούς τομείς, όπως η κλωστοϋφαντουργία, οι μεταφορές, τα τρόφιμα καθώς και οι κατασκευές και οι κατεδαφίσεις. Το Συμβούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη λήψης περισσότερων μέτρων για τους συσσωρευτές και τα πλαστικά.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει ότι οι αρχές οικολογικού σχεδιασμού έχουν συμβάλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια και αναθέτει στην Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι αρχές οικολογικού σχεδιασμού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε νέες ομάδες προϊόντων (για παράδειγμα προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) και, αν χρειάζεται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού, προσθέτοντας κριτήρια για την αποδοτική χρήση των υλικών, όπως είναιη ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής, η ανακυκλωσιμότητα και το ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Τα συμπεράσματα ενθαρρύνουν τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως της περιβαλλοντικής φορολογίας, των πράσινων φορολογικών μεταρρυθμίσεων και των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην κυκλική οικονομία, σε πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης και στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων. Το Συμβούλιο τονίζει ότι οι προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να τονώσουν τις κυκλικές αγορές και τις επενδύσεις σε καθαρούς, ασφαλείς, μη τοξικούς και βιώσιμους κύκλους. Οι επιχειρήσεις και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν σαφείς και συγκρίσιμους στόχους περιβαλλοντικών επιδόσεων για την καθοδήγηση των επενδύσεών τους.

Πηγή: agrocapital.gr

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.