Bioeconomy & Bioenergy Forum 2019

«Βιοοικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Εορτασμός της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας (Bioenergy Day Greece)»

}

Tετάρτη 27/11/19,

11:30 – 17:00

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αίθουσα Συνεδρίων

}

Tετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 11:30 - 17:00

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αίθουσα Συνεδρίων

Θεματολογία Ημερίδας:

Στόχος – Επισκόπηση της Ημερίδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τη Βιοοικονομία ως την αξιοποίηση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή αυτών των πόρων και ροών αποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά προϊόντα, βιοϋλικά, βιοπλαστικά και βιοενέργεια. Οι κλάδοι και οι βιομηχανίες της Βιοοικονομίας έχουν ισχυρό δυναμικό καινοτομίας λόγω της χρήσης ενός ευρέος φάσματος επιστημών, δυνατοτήτων και βιομηχανικών τεχνολογιών. Η μετάβαση σε μια βιώσιμη βιοοικονομική πραγματικότητα σημαίνει ότι οι ιστορικά ανεπτυγμένες δομές και τρόποι ζωής που φαίνονται φυσιολογικοί σήμερα πρέπει να αναθεωρηθούν και να ανασχεδιασθούν πλήρως.

Καθώς η διαδικασία αυτής της μετάβασης έχει ήδη ξεκινήσει διεθνώς και αναδύεται σταδιακά και στη χώρα μας, στόχο της ημερίδας αποτελεί η ανάδειξη, μέσα από τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων, στελεχών επιχειρήσεων και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, των προοπτικών, καλών πρακτικών, εφαρμογών, χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών ανάπτυξης στον ευρύτατο κλάδο της Βιοοικονομίας. 

Τρεις βασικοί άξονες

Ειδικότερα στον τομέα των καλών πρακτικών του τμήματος “Open Bioeconomy Workshop” της εκδήλωσης, η εταιρεία  “Core-Innovation” προβάλλει τo Ευρωπαϊκό Έργο “ENABLING”, παρουσιάζοντας μία εμπορική πλατφόρμα Βιομάζας για βιο-βασιζόμενα προϊόντα και διεργασίες (Bio-Based Products and Processes – BBP).

H ημερίδα “Bioeconomy & Bioenergy Forum (BBF 2019)” φιλοξενείται στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παράλληλα προς τις τοποθετήσεις των εισηγητών και στον παραπλήσιο χώρο της Αίθουσας Τελετών, προβάλλονται Posters με παρουσιάσεις από έργα, μοντέλα ανάπτυξης και επιτυχημένες εφαρμογές των κλάδων Βιοενέργειας και Βιο-βασισμένης οικονομίας.

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας:

Η Βιοενέργεια προβάλλεται μέσω της πανευρωπαϊκής ενημερωτικής εκστρατείας “European Bioenergy Day” η οποία αναδεικνύει τη συμβολή και το μερίδιο της Βιοενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε., όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εκστρατεία υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοενέργειας “Bioenergy Europe”.

Η «Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας» είναι για φέτος η 3η Δεκεμβρίου, καθώς η χώρα μας καταγράφει 29 ημέρες βιοενέργειας για το «ενεργειακό ημερολόγιο» του 2019. Με αφετηρία τον εορτασμό των «Ημερών Βιοενέργειας», αναλύονται κατά την εκδήλωση σημαντικές εξελίξεις και ξεδιπλώνονται ενδιαφέρουσες νέες προτάσεις γύρω από την αειφόρο παραγωγή Βιοενέργειας.

Europe from November 17th & Greece from December 3rd will run on bioenergy!

Ομιλητές
Ημερίδας:

Παντελής Παντελίδης

Παντελής Παντελίδης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Δημήτριος Γιαννέλης

Δημήτριος Γιαννέλης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Αν. Καθηγήτρια Παν. Πειραιώς, Διευθύντρια ΠΜΣ BECESD και BECESD Lab

Σπύρος Οικονόμου

Σπύρος Οικονόμου

Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ

Παναγιώτης Γραμμέλης

Παναγιώτης Γραμμέλης

Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Αντώνης Γερασίμου

Αντώνης Γερασίμου

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Μανώλης Καραμπίνης

Μανώλης Καραμπίνης

Χημικός Μηχανικός MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης

Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης

Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχ/κός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ)

Χρήστος Ζαφείρης

Χρήστος Ζαφείρης

Γεωπόνος MSc, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ – Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου

Δημήτριος-Σωτήριος Κουρκούμπας

Δημήτριος-Σωτήριος Κουρκούμπας

Μηχ/γος Μηχ/κός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Δημήτριος Χατζηνικολάου

Δημήτριος Χατζηνικολάου

Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Μανόλης Τσιριτάκης

Μανόλης Τσιριτάκης

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Παν. Πειραιώς

Κατερίνα Παπαδούλη

Κατερίνα Παπαδούλη

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής BBI JU

Δρ. Έφη Αλεξοπούλου

Δρ. Έφη Αλεξοπούλου

Γεωπόνος, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Στέφανος Κοκκορίκος

Στέφανος Κοκκορίκος

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ, Managing Partner Core-Innovation

Στέφανος Καμπέρης

Στέφανος Καμπέρης

Ηλεκ/γος Μηχ., MSc Product Innovation & Development, Πρ. ΔΕ της κοιν.σ.επ staramaki

Μάρα Αγγελίδου

Μάρα Αγγελίδου

MSc "Περιβάλλον & Ανάπτυξη", Ιδρυτικό μέλος FoodTreasure

Φώτης Κοκοτός

Φώτης Κοκοτός

Civil & Environmental Engineer, MSc, Member of Board Elounda S.A. Hotels & Resorts

Νίκος Δαμάτης

Νίκος Δαμάτης

Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Παρουσιάσεις
Ημερίδας:

Έναρξη Bioeconomy & Bioenergy Forum 2019

Σύντομοι Χαιρετισμοί εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς

κ. Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

κ. Δημήτριος Γιαννέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

κα. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθύντρια ΠΜΣ BECESD και BECESD Lab

Σύντομοι Χαιρετισμοί εκ μέρους Φορέων Βιοενέργειας

Δρ. Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γεν.Διευθυντής ΚΑΠΕ

Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

κ. Αντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Συντονιστές εκδήλωσης

κα. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Οικονομολόγος, Αν. Καθηγήτρια Παν. Πειραιώς, Διευθύντρια ΠΜΣ BECESD και BECESD Lab
κ. Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Ενότητα 1η - Εορτασμός Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας

«Εισαγωγή στις Ημέρες Βιοενέργειας 2019: European Bioenergy Day και Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας»

κ. Μανώλης Καραμπίνης, Χημικός Μηχανικός MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

«Εφαρμογές Βιοενέργειας στην πράξη: Η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου»

κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχ/κός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ)

«Διαχρονική σύγκριση και εξέλιξη ευρωπαϊκών αγορών Βιοαερίου»

κ. Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος MSc, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ – Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου

«Διαχείριση Βιομάζας από υδάτινα σώματα προς παραγωγή Βιοαιθανόλης χαμηλού κόστους: Προοπτικές και δυνατότητες εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα μέσω του έργου LIFE BIOMASS C+»

κ. Δημήτριος-Σωτήριος Κουρκούμπας, Μηχ/γος Μηχ/κός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Ενότητα 2η - Η Ανάδυση του Ελληνικού Κλάδου Βιοοικονομίας

«Βιοδιυλιστήρια: Ο κινητήριος άξονας της Βιοοικονομίας»

κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ

«Ο ρόλος της Βιωσιμότητας στο κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων»

κ. Μανόλης Τσιριτάκης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Παν. Πειραιώς

«Ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα της Βιοοικονομίας»

κα. Κατερίνα Παπαδούλη, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Εθνικό Σημείο Επαφής για το τμήμα Βιο-οικονομίας στον Ορίζοντα 2020 και στο Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU)

«Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “PANACEA” και η αξιοποίηση μη τροφικών καλλιεργειών σε εφαρμογές Βιοοικονομίας και Βιοϋλικών»

Δρ. Έφη Αλεξοπούλου, Γεωπόνος, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

«Στόχοι και προοπτικές σπουδών στη Βιοοικονομία και την Κυκλική Οικονομία – Καλωσόρισμα φοιτητών νέου ακαδημαϊκού έτους»

κα. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αν. Καθηγήτρια Παν. Πειραιώς, Διευθύντρια ΠΜΣ BECESD και BECESD Lab

Ενότητα 3η - Open Bioeconomy Workshop

«To Ευρωπαϊκό Έργο “ENABLING”, o Άτλας Καλών Πρακτικών και η Εμπορική Πλατφόρμα Βιομάζας για Βιο-βασιζόμενα Προϊόντα και Διεργασίες (Bio-Based Products and Processes – BBP)»

κ. Στέφανος Κοκκορίκος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ, Managing Partner Core-Innovation

«”staramaki”, “kaφsimo” και “FoodTreasure”: Κοινωνική & Πράσινη Kαινοτομία – Καινοτόμα μοντέλα πολυδιάστατης κυκλικής οικονομίας ως απάντηση στην υπερκατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης αλλά και στην υπερπαραγωγή αποβλήτων τροφής»

κ. Στέφανος Καμπέρης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, Πρόεδρος της ΔΕ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “staramaki”

κα. Μάρα Αγγελίδου, MSc “Περιβάλλον & Ανάπτυξη”, Ιδρυτικό μέλος “FoodTreasure”

«Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στα Ξενοδοχεία της Ελούντα Α.Ε.»

κ. Φώτης Κοκοτός, Civil & Environmental Engineer, MSc, Member of Board Elounda S.A. Hotels & Resorts

«10 Δημοφιλείς και Διδακτικές Ιστορίες από την Παγκόσμια Αγορά Βιοοικονομίας»

κ. Νίκος Δαμάτης, Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Σε ποιους
απευθύνεται:

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες, εταιρείες, φορείς, επιμελητήρια, οργανισμούς, συνεταιρισμούς και σωματεία.

 • Εταιρείες Βιοενέργειας
 • Βιομηχανίες Ξύλου & Χάρτου
 • Ζωική Παραγωγή & Σφαγεία
 • Ελαιοτριβεία & Πυρηνελαιουργεία
 • Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών
 • Βιομηχανίες Γάλακτος
 • Βιομηχανίες Φαρμάκων & Σκευασμάτων
 • Βιομηχανίες Καλλυντικών
 • Υπουργεία
 • Περιφέρειες & Δήμοι
 • Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Διαχειριστές Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Δασικοί Συνεταιρισμοί
 • Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί
 • Επαγγελματικά Σωματεία

Χορηγοί &
Συντελεστές:

Υπο την Αιγιδα:

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Χορηγοι επικοινωνιας:

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:

Διοργανωτης:

*Το έργο ENABLING (Α.Σ 774578) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία.

 

Πρόσβαση:

 • Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς
 • Στάση Πειραιάς (ΗΣΑΠ)
 • Στάση Βενιζέλου (Λεωφ.: 040, 049, 130, 217, 229, 500, 915, Α1, Β1)

Πρόσβαση:

 • Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς
 • Στάση Πειραιάς (ΗΣΑΠ)
 • Στάση Βενιζέλου (Λεωφ.: 040, 049, 130, 217, 229, 500, 915, Α1, Β1)

Πολιτική Απορρήτου   •   Copyright 2019 – Created by: _Pinged

Πολιτική Απορρήτου
Copyright 2019 – Created by: _Pinged