Bioelectricity Webinar

O ρόλος της βιοενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή – Εφαρμογές & Προοπτικές

}

Παρασκευή 09/04/2021,

16:00 – 18:00

Διαδικτυακή

Εκδήλωση
}

Παρασκευή 09/04/2021, 16:00 - 18:00

Διαδικτυακή Εκδήλωση

Θεματολογία Webinar:

Bioelectricity Webinar:

Ο Βιο-ηλεκτρισμός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, αντιπροσωπεύει περίπου 5,8% του συνόλου ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ (στοιχεία Eurostat 2018). Για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της ενεργειακής μετάβασης και κλιματικής ουδετερότητας, το σύστημα ισχύος μας θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα χρειαστεί μια σταθερή παραγωγή και ευέλικτη παροχή ισχύος. Η ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα είναι εύκολα αξιοποιήσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «ενέργεια βάσης» συμπληρωματικά προς την αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιεί επισκόπηση της σημερινής εικόνας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρουσιάζει τις διαθέσιμες τεχνολογίες, αναλύει τις προϋποθέσεις λειτουργίας έργων ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και επισημαίνει τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις του κλάδου για ευρύτερη διείσδυση του βιο-ηλεκτρισμού στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Ομιλητές
Εκδήλωσης:

Νίκος Φιλιππόπουλος

Νίκος Φιλιππόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Φιλιππόπουλος Ενεργειακή ΑΤΕ

Γιώργος Τσοβίλης

Γιώργος Τσοβίλης

Προέδρος Goldeco A.E. και Managing Partner ΒΙΟΠΑΡ Α.Ε.

Χρήστος Ζαφείρης

Χρήστος Ζαφείρης

Γεωπόνος, MSc, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ, Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου

Μανώλης Καραμπίνης

Μανώλης Καραμπίνης

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ, Μέλος Δ.Σ. Bioenergy Europe

Παρουσιάσεις
Webinar:

Bioelectricity Webinar

«O ρόλος της βιοενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή – Εφαρμογές & Προοπτικές»

Εισαγωγική ενότητα στο Webinar

«Κατασκευή εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από στερεή βιομάζα με τεχνολογία Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC) και Διασφάλιση περιβαλλοντικών απαιτήσεων»

κ. Νίκος Φιλιππόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Φιλιππόπουλος Ενεργειακή ΑΤΕ

«Λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής βιομάζας από υπολείμματα αγροτικής παραγωγής και βιομηχανιών αγροδιατροφής»

κ. Γιώργος Τσοβίλης, Προέδρος Goldeco A.E. και Managing Partner ΒΙΟΠΑΡ Α.Ε.
«Ηλεκτροπαραγωγή από Βιοαέριο και συνεισφορά στο ενεργειακό μείγμα»

κ. Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος, MSc, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ, Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου

«Τεχνολογίες μετασκευών για αντικατάσταση του άνθρακα με βιομάζα στην ηλεκτροπαραγωγή»

κ. Μανώλης Καραμπίνης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ, Μέλος Δ.Σ. Bioenergy Europe

Bioenergy
Webinars 2021:

Όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοενέργεια δεν είναι πιθανώς η πρώτη που έρχεται στο μυαλό. Ωστόσο, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς:

  • Η βιοενέργεια αποτελεί μία ευέλικτη πηγή ενέργειας για ηλεκτρισμό, θερμότητα και μεταφορές.
  • Ο κλάδος δημιουργεί πάνω από 700.000 θέσεις εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 49% των συνολικών θέσεων εργασίας που απασχολούνται σε όλες τις ΑΠΕ μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις περισσότερων από 50.000 επιχειρήσεων (κυρίως μικρομεσαίων) σε όλη την ΕΕ και εμπεδώνοντας στην πράξη τις αξίες της «ενεργειακής δημοκρατίας».
  • Οι αλυσίδες αξίας που υποστηρίζουν την παραγωγή βιοενέργειας συνεισφέρουν στην μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια των χωρών της ΕΕ ενώ παράλληλα συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών.

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) σε συνεργασία με το περιοδικό και portal Bioenergy News και φορείς του ελληνικού κλάδου Βιοενέργειας καθιερώνουν από τη φετινή χρονιά μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) που αποσκοπούν στην ενημέρωση κοινού, αγροτικού κόσμου, επαγγελματιών, επιστημόνων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επενδυτών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων σχετικά με την ουσιαστική προσφορά και αποστολή της βιώσιμης ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Μέσα στο πλαίσιο των webinars, παρουσιάζονται πλευρές της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που αφορούν στη βιοενέργεια, προβάλλονται επιτυχημένα παραδείγματα υλοποιημένων έργων και εφαρμογών, αναλύονται προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, ανταλλάσσονται απόψεις και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Βioenergy Νews

Η εξέλιξη του κλάδου της βιοενέργειας και η προώθηση του ενδιαφέροντος του κοινού στον τομέα αυτό είναι ο πρωταρχικός σκοπός της έκδοσης Bioenergy News.
Προς επίτευξή του, θέτουμε τα θεμέλια για την ανάπτυξη του δημόσιου ενδιαφέροντος, του διαμοιρασμού των πληροφοριών σχετικά με τη Βιοενέργεια και την Βιοοικονομία, αλλά και τη σύνδεση των κοινωνικών ομάδων με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα μέσω μίας -επικεντρωμένης στον κλάδο- πλατφόρμας επικοινωνίας.

Χορηγοί &
Συντελεστές:

Υπο την Αιγιδα:

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Χορηγοι επικοινωνιας:

Διοργανωτης:

*Το έργο BIOFIT (www.biofit-h2020.eu) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία (Αριθμός Συμβολαίου 817999).

Copyright 2021 – Created by: _Pinged

Copyright 2019 – Created by: _Pinged