BIOFUELS WEBINAR
Βιοκαύσιμα, Ανανεώσιμα Αέρια & Ενδιάμεσοι Φορείς Βιοενέργειας:
Οι νέοι κινητήριοι μοχλοί στη Βιομηχανία και τις Μεταφορές
}

Παρασκευή 04/06/2021,

16:00 – 18:00

Διαδικτυακή

Εκδήλωση
}

Παρασκευή 04/06/2021, 16:00 - 18:00

Διαδικτυακή Εκδήλωση

Θεματολογία Webinar:

Biofuels Webinar:

Ο κλάδος των μεταφορών στην Ε.Ε. εξακολουθεί να κυριαρχείται έντονα από ορυκτά καύσιμα. Το 2018 το πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 92% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, ενώ καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών και ανανεώσιμα αέρια (αειφόρα υγρά βιοκαύσιμα και βιομεθάνιο) συνεισέφεραν αντίστοιχα μόλις το 5%.

Τα βιοκαύσιμα προσφέρουν μία πληθώρα πλεονεκτημάτων και προωθούν την κυκλική οικονομία, ιδίως μέσω της χρήσης αποβλήτων και καταλοίπων όπως ζωικών λιπών και χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού για την παραγωγή βιοντίζελ. Τα καινοτόμα βιοδιυλιστήρια επεξεργάζονται με επιτυχία την ευρωπαϊκή γεωργική πρώτη ύλη (από ενεργειακές καλλιέργειες, οργανικά απόβλητα και υπολειμματική βιομάζα) και τη μετατρέπουν σε ανανεώσιμα καύσιμα, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ανάγκη εισαγόμενων πρώτων υλών.

Παράλληλα, οι ενδιάμεσοι φορείς βιοενέργειας (Intermediate Bioenergy Carriers – IBCs) σχηματίζονται όταν οι διαθέσιμες κατά περίπτωση ποσότητες βιομάζας υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και ευκολία σε αποθήκευση και μεταφορά προς χρήση στη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας και βιο-βασισμένων προϊόντων.

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο, το 2ο στην σειρά “Bioenergy Webinars 2021”, πραγματοποιεί επισκόπηση του ολοένα και σημαντικότερου ρόλου που παίζουν τα βιοκαύσιμα, τα ανανεώσιμα αέρια (βιομεθάνιο, βιοϋδρογόνο) και οι ενδιάμεσοι φορείς βιοενέργειας στους τομείς των μεταφορών και της βιομηχανίας.

Ομιλητές
Εκδήλωσης:

Μυρσίνη Χρήστου

Μυρσίνη Χρήστου

Γεωπόνος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ

Δρ. Κυριάκος Πανόπουλος

Δρ. Κυριάκος Πανόπουλος

Χημικός Μηχανικός, Ερευνητής Β, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Αλέξανδρος Λίτινας

Αλέξανδρος Λίτινας

Χημικός Μηχανικός MSc, Διευθυντής ‘Ερευνάς & Ανάπτυξης της Ελίν Verd

Γιώργος Κυριακόπουλος

Γιώργος Κυριακόπουλος

Εμπορικός Διευθυντής της Ελίν Verd

Δημήτριος - Σωτήριος Κουρκούμπας

Δημήτριος - Σωτήριος Κουρκούμπας

Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Νικόλαος Ντάβος

Νικόλαος Ντάβος

Μηχανολόγος Μηχανικός, Διαχειριστής CluBE, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Χρήστος Ζαφείρης

Χρήστος Ζαφείρης

MSc, Agriculture Engineer, Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου & Βιομεθανίου Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ

Παρουσιάσεις
Webinar:

Biofuels Webinar

«Βιοκαύσιμα, Ανανεώσιμα Αέρια & Ενδιάμεσοι Φορείς Βιοενέργειας: Οι νέοι κινητήριοι μοχλοί στη Βιομηχανία και τις Μεταφορές»

Εισαγωγική ενότητα στο Webinar

«Ενδιάμεσοι φορείς βιοενέργειας και φρύξη βιομάζας (IBCs and Biomass Torrefaction) στο πλαίσιο του έργου MUSIC»

κα. Μυρσίνη Χρήστου, Γεωπόνος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ
Δρ. Κυριάκος Πανόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Ερευνητής Β, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

«Βιοντίζελ από τηγανέλαιο και εθνικοί περιβαλλοντικοί στόχοι: Η καλύτερη βιώσιμη λύση στις μεταφορές»

κ. Αλέξανδρος Λίτινας, Χημικός Μηχανικός MSc, Διευθυντής ‘Ερευνάς & Ανάπτυξης της Ελίν Verd
κ. Γιώργος Κυριακόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Ελίν Verd

«Ο ρόλος των ανανεώσιμων αερίων στην ενεργειακή μετάβαση στο πλαίσιο του έργου REGATRACE»

κ. Δημήτριος – Σωτήριος Κουρκούμπας Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

«Βιοϋδρογόνο: Μια βιώσιμη λύση για την παραγωγή υδρογόνου από βιοαπόβλητα»

κ. Νικόλαος Ντάβος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διαχειριστής Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ Μακεδονίας, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

«Τα Καύσιμα Βιομάζας (βιοντίζελ, βιοαιθανόλη, βιομεθάνιο) στον κλάδο των μεταφορών – εξελίξεις και προοπτικές»

κ. Χρήστος Ζαφείρης, MSc, Agriculture Engineer, Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου & Βιομεθανίου Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ

Bioenergy
Webinars 2021:

Όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοενέργεια δεν είναι πιθανώς η πρώτη που έρχεται στο μυαλό. Ωστόσο, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς:

  • Η βιοενέργεια αποτελεί μία ευέλικτη πηγή ενέργειας για ηλεκτρισμό, θερμότητα και μεταφορές.
  • Ο κλάδος δημιουργεί πάνω από 700.000 θέσεις εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 49% των συνολικών θέσεων εργασίας που απασχολούνται σε όλες τις ΑΠΕ μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις περισσότερων από 50.000 επιχειρήσεων (κυρίως μικρομεσαίων) σε όλη την ΕΕ και εμπεδώνοντας στην πράξη τις αξίες της «ενεργειακής δημοκρατίας».
  • Οι αλυσίδες αξίας που υποστηρίζουν την παραγωγή βιοενέργειας συνεισφέρουν στην μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια των χωρών της ΕΕ ενώ παράλληλα συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών.

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) σε συνεργασία με το περιοδικό και portal Bioenergy News και φορείς του ελληνικού κλάδου Βιοενέργειας καθιερώνουν από τη φετινή χρονιά μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) που αποσκοπούν στην ενημέρωση κοινού, αγροτικού κόσμου, επαγγελματιών, επιστημόνων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επενδυτών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων σχετικά με την ουσιαστική προσφορά και αποστολή της βιώσιμης ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Μέσα στο πλαίσιο των webinars, παρουσιάζονται πλευρές της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που αφορούν στη βιοενέργεια, προβάλλονται επιτυχημένα παραδείγματα υλοποιημένων έργων και εφαρμογών, αναλύονται προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, ανταλλάσσονται απόψεις και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Βioenergy Νews

Η εξέλιξη του κλάδου της βιοενέργειας και η προώθηση του ενδιαφέροντος του κοινού στον τομέα αυτό είναι ο πρωταρχικός σκοπός της έκδοσης Bioenergy News.
Προς επίτευξή του, θέτουμε τα θεμέλια για την ανάπτυξη του δημόσιου ενδιαφέροντος, του διαμοιρασμού των πληροφοριών σχετικά με τη Βιοενέργεια και την Βιοοικονομία, αλλά και τη σύνδεση των κοινωνικών ομάδων με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα μέσω μίας -επικεντρωμένης στον κλάδο- πλατφόρμας επικοινωνίας.

Χορηγοί &
Συντελεστές:

Υπο την Αιγιδα:

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Χορηγοι επικοινωνιας:

Διοργανωτης:

*Το έργο MUSIC (Α.Σ. 857806) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία.
Copyright 2021 – Created by: _Pinged
Copyright 2019 – Created by: _Pinged