}

Παρασκευή 19/04/19,

10:30 – 16:30

Athens Digital Lab, Σεράφειο Δ. Αθηναίων

}

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, 10:30 - 16:30

Athens Digital Lab, Σεράφειο Δ. Αθηναίων

Θεματολογία Ημερίδας:

Στόχος της ημερίδας

Στόχος της ημερίδας είναι παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές, επιτυχημένες εφαρμογές και καινοτόμες λύσεις γύρω από τις εφοδιαστικές αλυσίδες παραγωγής βιοενέργειας, βιοκαυσίμων, βιοϋλικών και βιοπροϊόντων αφού, κατά γενική ομολογία, τα logistics αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα διαχείρισης απολήψιμης βιομάζας για αξιοποίηση στην ενέργεια και την παραγωγή προϊόντων.

Επίσης, η καινοτομία στις μεθόδους παραγωγής και διαχείρισης βιομάζας και βιοϋλικών θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους ενέργειας και στη σταδιακή υποκατάσταση προϊόντων πετροχημικής προέλευσης.

Τρεις βασικοί άξονες

 • Η αναφορά σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους συνεργαζόμενους φορείς & ερευνητικά κέντρα του κλάδου βιομάζας.
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των επιχειρήσεων βιοοικονομίας – βιοενέργειας από το Σύνδεσμο ΕΛΕΑΒΙΟΜ & εκπροσώπους επιχειρήσεων.
 • Ανάδειξη posters, σε παραπλήσιο χώρο προς την αίθουσα της ημερίδας, με παρουσιάσεις από start-ups έργα ή επιτυχημένες εφαρμογές από εταιρείες της Ελλάδας & του εξωτερικού πάνω στα αντικείμενα της βιοενέργειας & της βιο-βάσιμης οικονομίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βιομάζα καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος στις ΑΠΕ, με παραγωγή ενέργειας άνω του 65%.

Στην Ελλάδα ο αγροτικός τομέας αποτελεί άνω του 5% του ΑΕΠ, σχεδόν το τριπλάσιο του μέσου όρου 1.8% της ΕΕ.

Ομιλητές
Ημερίδας:

Μυρσίνη Χρήστου

Μυρσίνη Χρήστου

Προϊσταμένη Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ

Αντώνης Γερασίμου

Αντώνης Γερασίμου

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Παναγιώτης Γραμμέλης

Παναγιώτης Γραμμέλης

Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Αν. Καθ. Παν. Πειραιώς, Διευθύντρια ΔΠΜΣ BESD & BESD Lab

Nathalie Hemeleers

Nathalie Hemeleers

Policy Director (Bioenergy Europe)

Μανώλης Καραμπίνης

Μανώλης Καραμπίνης

Χημικός Μηχανικός MSc (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

Έφη Αλεξοπούλου

Έφη Αλεξοπούλου

Υπεύθυνη ενεργειακών καλλιεργειών, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Diego Rossi

Diego Rossi

Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL)

Νίκος Ντάβος

Νίκος Ντάβος

Μηχανολόγος Μηχανικός (Διαχειριστής CluBE)

Χρήστος Ζαφείρης

Χρήστος Ζαφείρης

Γεωπόνος MSc (Υπ. Έργων Βιοαερίου ΚΑΠΕ)

Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης

Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης

Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός (Αειφόρος Τεχνική ΕΠΕ)

Ναταλία Μαυρίδου

Ναταλία Μαυρίδου

Σύμβουλος Επικοινωνίας (Core-Innovation)

Λυδία Πολυχρονοπούλου

Λυδία Πολυχρονοπούλου

Υπ. Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοιν. Ευθύνης, Matrix Pack SA

Σταύρος Τσομπανίδης

Σταύρος Τσομπανίδης

Founder & Managing Partner PHEE

Κατερίνα Παπαδούλη

Κατερίνα Παπαδούλη

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Εθνικό Σημείο Επαφής BBI JU

Αγγελική Φουτρή

Αγγελική Φουτρή

Project manager CluBE

Παρουσιάσεις
Ημερίδας:

Biomass Day 2019

Συντονιστής: κ. Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)
Χαιρετισμός – Παρουσίαση για Βιοενέργεια & Βιοκαύσιμα
κα. Μυρσίνη Χρήστου, Προϊσταμένη Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ
Χαιρετισμός
κ. Αντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ
Χαιρετισμός
Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Χαιρετισμός
κα. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αναπ. Καθ. Τμ. Οικον. Επιστήμης ΠΑ.ΠΕΙ, Διευθ. ΔΟΜΣ στη Βιοοικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διευθ. Εργαστηρίου Βιοοικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ενότητα 1η - Βιοενέργεια & Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Latest Developments in EU Bioenergy Policy (αγγλόφωνη παρουσίαση σε ζωντανή σύνδεση με Βρυξέλλες)

κα. Nathalie Hemeleers, Policy Director Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοενέργειας (Bioenergy Europe)

Επιδεικτικές δράσεις συλλογής και αξιοποίησης κλαδεμάτων στην Ελλάδα στο πλαίσιο των έργων uP_running & AGROinLOG

κ. Μανώλης Καραμπίνης, Χημικός Μηχανικός MSc (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

PANACEA-Σύνταξη Οδικού Χάρτη για την Εισαγωγή των μη Τροφικών / Βιομηχανικών Καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία σαν Πρώτη Ύλη για Παραγωγή Βιοπροϊόντων και Βιοενέργειας

Δρ. Έφη Αλεξοπούλου, Υπεύθυνη ενεργειακών καλλιεργειών, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Sustainable Development of the Solid Biofuel Sector – The Italian Case Study (αγγλόφωνη παρουσίαση)

κ. Diego Rossi, Εκπρόσωπος Ιταλικού Συνδέσμου Αγροδασικής Ενέργειας – Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL)

Εφοδιαστικές Αλυσίδες Βιομάζας για μικρές και μεγάλες Τηλεθερμάνσεις: Οι περιπτώσεις του Αμύνταιου και της Πτολεμαΐδας μέσα από τα έργα Agrowchain και Disheat

κ. Νίκος Ντάβος, Μηχανολόγος Μηχανικός (Διαχειριστής Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας – CluBE)

Η συμβολή του βιομεθανίου σε βιο-βάσιμες μεταφορές και δίκτυα αερίων

κ. Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος MSc (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ – Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου)

Πρακτικές Διακίνησης της Βιομάζας που προορίζεται για Παραγωγή Βιοαερίου και Διάθεσης του Παραγόμενου Υπολείμματος

κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός (Αειφόρος Τεχνική ΕΠΕ)

Ενότητα 2η - Βιο-Βάσιμα Προϊόντα & Διαδικασίες

To Ευρωπαϊκό Έργο “ENABLING“: Καλές πρακτικές, υπηρεσίες καθοδήγησης και πλατφόρμα ανταλλαγής βιομάζας

κα. Ναταλία Μαυρίδου, Σύμβουλος Επικοινωνίας (Core-Innovation)

Αντιμετωπίζοντας το Πρόβλημα Πλαστικών μίας Χρήσης με Βιο-βάσιμα Υλικά: Το Βιοδιασπώμενο Καλαμάκι Φυτικής Προέλευσης

κα. Λυδία Πολυχρονοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Εταιρεία Matrix Pack S.A

Τα PHEEκια αποκτούν δεύτερη ζωή και διεκδικούν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας

κ. Σταύρος Τσομπανίδης, Founder & Managing Partner PHEE

Εξελίξεις και χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα της Βιοοικονομίας (EU Bioeconomy Strategy και Bio-based Industries Joint Undertaking)

κα. Κατερίνα Παπαδούλη, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Εθνικό Σημείο Επαφής BBI JU

To Ευρωπαϊκό Έργο “RUBIZMO”: “Καλλιεργώντας” Φρέσκες Ιδέες για Αγροτικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματίες

κα. Αγγελική Φουτρή, Project manager, Bioenergy & Environment Cluster of Western Macedonia (CluBE)

Case Studies: Εφαρμογές Βιοικονομίας και Ελληνική Επιχειρηματικότητα

κα. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αναπ. Καθ. Τμ. Οικονομικής Επιστήμης ΠΑ.ΠΕΙ, Διευθ. ΔΟΜΣ στη Βιοοικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διευθ. Εργαστηρίου Βιοοικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Open BioΕconomy Workshop: Διαδραστικό Εργαστήριο Επίδειξης και Συζήτησης σε Υλικά και Προϊόντα από τον Κλάδο της Βιοοικονομίας

Σε ποιους
απευθύνεται:

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες, εταιρείες, φορείς, επιμελητήρια, οργανισμούς, συνεταιρισμούς και σωματεία.

 • Εταιρείες Βιοενέργειας
 • Βιομηχανίες Ξύλου & Χάρτου
 • Ζωική Παραγωγή & Σφαγεία
 • Ελαιοτριβεία & Πυρηνελαιουργεία
 • Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών
 • Βιομηχανίες Γάλακτος
 • Βιομηχανίες Φαρμάκων & Σκευασμάτων
 • Βιομηχανίες Καλλυντικών
 • Υπουργεία
 • Περιφέρειες & Δήμοι
 • Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Διαχειριστές Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Δασικοί Συνεταιρισμοί
 • Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί
 • Επαγγελματικά Σωματεία

Press &
Office:

Χορηγοί &
Συντελεστές:

Υπο την Αιγιδα:

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Χορηγοι επικοινωνιας:

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ:

Διοργανωτης:

*Τα έργα AGROinLOG (Α.Σ 727961), ENABLING (Α.Σ 774578), PANACEA (Α.Σ 773501), uP_running (Α.Σ 691748) Rubizmo (A.Σ 773621), χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία.

 

[wpgmza id="1"]

Πρόσβαση:

 • Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη
 • Στάση Κεραμεικός (Μετρό, Γραμμή 3)
 • Στάση Πετράλωνα (ΗΣΑΠ)
 • Στάση Κολυμβητήριο (Λεωφ.: 049, 815, 914)

Πρόσβαση:

 • Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη
 • Στάση Κεραμεικός (Μετρό, Γραμμή 3)
 • Στάση Πετράλωνα (ΗΣΑΠ)
 • Στάση Κολυμβητήριο (Λεωφ.: 049, 815, 914)
Copyright 2019 – Created by: _Pinged
Copyright 2019 – Created by: _Pinged