Ο δήμος Σκιάθου ολοκλήρωσε και θέτει σε εφαρμογή το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Οκτ 27, 2021 | Κυκλική οικονομία

Ο Δήμος Σκιάθου, με πληθυσμό απογραφής 6.088 μόνιμους κατοίκους, είναι το πολυπληθέστερο και το πιο κοντινό νησί των Σποράδων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) δίνει έμφαση σε καινοτόμες δράσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού αυτού Δήμου.

Αντικείμενο του ΤοΣΔΑ που εκπόνησε η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων & Κυκλικής Οικονομίας(www.epta.gr) είναι η κατασκευή σύγχρονων έργων υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης (μείωσης παραγωγής), χωριστής διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και τη διαχείρισή τους με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Πλέον, ο Δήμος Σκιάθου διαθέτει ένα σχέδιο δράσης με ορίζοντα το 2025, με στόχους, χρονοδιαγράμματα, πλήρη κοστολόγηση, αρμοδιότητες και αναλυτικές περιγραφές προτεινόμενων δράσεων και υποδομών, για να ξεκινήσει άμεσα την σταδιακή του υλοποίηση.

Οι βασικοί άξονες που προτείνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου και αναλύονται σε επιμέρους δράσεις/υποδομές είναι:

 • Η επέκταση του ΧΥΤΑ Σκιάθου.
 • Η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και μεσοπρόθεσμα η επέκτασή της.
 • Η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Συμμείκτων ΑΣΑ μικρής κλίμακας, με σκοπό την ανάκτηση υλικών.
 • Η κατασκευή ενός σταθερού Πράσινου Σημείου και η προμήθεια ενός κινητού Πράσινου Σημείου για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και του διαχωρισμού διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων.
 • Η εγκατάσταση δικτύου πολλαπλών Γωνιών Ανακύκλωσης σε σημεία που θα εξυπηρετούν το σύνολο των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού, παρέχοντας την δυνατότητα χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων αποβλήτων.
 • Η οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σταδιακά και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του 2022, ώστε όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο καφέ κάδων.
 • Η προώθηση της κομποστοποίησης σε επίπεδο νοικοκυριών, Δήμου αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ορισμένα σχολεία του Δήμου.
 • Η ενίσχυση της χωριστής συλλογής και προεπεξεργασίας πράσινων αποβλήτων.
 • Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων (συσκευασίες, ΑΗΗΕ, απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών) καθώς και της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυάλινων συσκευασιών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κα.
 • Η βελτίωση του συστήματος χωριστής συλλογής ογκωδών αποβλήτων.
 • Η οργάνωση ολοκληρωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και κατάλληλου μηχανισμού για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας.
 • Η ενίσχυση/οργάνωση δράσεων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών.
 • Η ανάπτυξη ειδικών δράσεων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, διαλογής στη πηγή για τα πλαστικά απόβλητα, στα πλαίσια του προγράμματος CirculaMare.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.