Ο δήμος Κιλελέρ ολοκλήρωσε και θέτει σε εφαρμογή το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Νοέ 11, 2021 | Κυκλική οικονομία

Ο Δήμος Κιλελέρ, με πληθυσμό απογραφής 20.854 μόνιμους κατοίκους, είναι κατά βάση αγροτικός Δήμος, δεύτερος σε έκταση στην Π.Ε. Λάρισας και χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό διάσπαρτων οικισμών σε όλη την έκτασή του. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) δίνει έμφαση σε καινοτόμες δράσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του Δήμου αυτού.

Αντικείμενο του ΤοΣΔΑ που εκπόνησε η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων & Κυκλικής Οικονομίας (www.epta.gr) είναι η κατασκευή σύγχρονων έργων υποδομών μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης (μείωσης παραγωγής), χωριστής διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και τη διαχείρισή τους με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Πλέον, ο Δήμος Κιλελέρ διαθέτει ένα σχέδιο δράσης με ορίζοντα το 2025, με στόχους, χρονοδιαγράμματα, πλήρη κοστολόγηση, αρμοδιότητες και αναλυτικές περιγραφές προτεινόμενων δράσεων και υποδομών, για να ξεκινήσει άμεσα την σταδιακή του υλοποίηση.

Οι βασικοί άξονες που προτείνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου και αναλύονται σε επιμέρους δράσεις/υποδομές είναι:

 • Η κατασκευή ενός Τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Η κατασκευή ενός κεντρικού και ενός αποκεντρωμένου Πράσινου Σημείου για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και του διαχωρισμού διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων.
 • Η εγκατάσταση δικτύου πολλαπλών Γωνιών Ανακύκλωσης σε σημεία που θα εξυπηρετούν το σύνολο των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου, παρέχοντας την δυνατότητα χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων αποβλήτων.
 • Η δημιουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ).
 • Η οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σταδιακά και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του 2022, ώστε όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο καφέ κάδων.
 • Η προώθηση της κομποστοποίησης σε επίπεδο νοικοκυριών, Δήμου αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ορισμένα σχολεία του Δήμου.
 • Η ενίσχυση της χωριστής συλλογής και προεπεξεργασίας πράσινων αποβλήτων.
 • Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων (συσκευασίες, ΑΗΗΕ, απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών) καθώς και της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυάλινων συσκευασιών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κα.
 • Η βελτίωση του συστήματος χωριστής συλλογής ογκωδών αποβλήτων.
 • Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω.
 • Η οργάνωση ολοκληρωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και κατάλληλου μηχανισμού για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας.
 • Η ενίσχυση/οργάνωση δράσεων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.