Επιλογή Σελίδας
  • WE SUPPORT

  • Νέα μονάδα παραγωγής βιομεθανίου στη Γαλλία

    Νέα μονάδα παραγωγής βιομεθανίου στη Γαλλία

    Τον Απρίλιο του 2018, ο κατασκευαστής ενέργειας της Moers, ETW Energietechnik, εγκατέστησε το εργοστάσιο επεξεργασίας βιοαερίου στο Scherwiller της Γαλλίας, σε εργοστάσιο Rytec. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία από τα μέσα Απριλίου. Πρόκειται για ένα...