Νέα μονάδα παραγωγής βιομεθανίου στη Γαλλία

Νέα μονάδα παραγωγής βιομεθανίου στη Γαλλία

Νέα μονάδα παραγωγής βιομεθανίου στη Γαλλία Τον Απρίλιο του 2018, ο κατασκευαστής ενέργειας της Moers, ETW Energietechnik, εγκατέστησε το εργοστάσιο επεξεργασίας βιοαερίου στο Scherwiller της Γαλλίας, σε εργοστάσιο Rytec. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία...