Αντιμετωπίζοντας τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Μεσογειακή Ευρώπη με βιώσιμη βιοενέργεια

Αντιμετωπίζοντας τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Μεσογειακή Ευρώπη με βιώσιμη βιοενέργεια

Η βιοενέργεια με εγγύηση βιωσιμότητας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στη Μεσογειακή Ευρώπη. Αυτό το άρθρο έχει συνταχθεί από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ |...