2 Δεκεμβρίου 2018: Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας

2 Δεκεμβρίου 2018: Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας

Το 2018 αποτελεί κομβικό έτος για το μέλλον της βιοενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους καθορίζεται η νέα οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια (RED II) και διαμορφώνονται τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)....