Επιλογή Σελίδας
  • WE SUPPORT

  • 2 Δεκεμβρίου 2018: Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας

    2 Δεκεμβρίου 2018: Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας

    Το 2018 αποτελεί κομβικό έτος για το μέλλον της βιοενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους καθορίζεται η νέα οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια (RED II) και διαμορφώνονται τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)....